Vino-ontelot

Vino-onteloihin eriste asennetaan suurella paineella, että saavutetaan tarvittava tiheys. Eriste täytyy asentaa niin tiukkaan, että painumaa ei pääse syntymään vuosien ja vuosikymmenten saatossa.

Eristeet asennetaan ns. yläkolmion tasaisen osan kautta, mikäli siellä on tarpeeksi tilaa työskennellä. Mikäli tila on liian ahdas tai kattorakenne jatkuu vinona harjalle asti, asennetaan eristeet ilman- tai höyrynsulun läpi tekemällä puhallusletkun suuruiset viillot paperiin tai muoviin.

Ehdottoman tärkeää etenkin pitkissä ontelorakenteissa on, että kattotuolit ovat sivusuunnassa tiiviit. Kun eristettä puhalletaan kovalla paineella onteloon, sen on pysyttävä ko. ontelossa että riittävä tiheys saavutetaan. Jos eriste pääsee vuotamaan seuraavaan onteloon, sinne on myös hankala saada enää letkua ontelon täytyttyä jo osittain.