Vaakasuorat ja 1:5 katot

Jos yläpohja on vaakasuora tai kaltevuus on enintään 1:5, asennetaan eristeet ns. vapaapuhallus-menetelmällä. Eli villa puhalletaan kohteeseen ja se laskeutuu omalla painollaan alas.

Selluvillaa käytettäessä tilatun määrän lisäksi asennetaan n. 20% painumavara. Painumavarasta ei laskuteta erikseen, laskutusperusteenamme on neliömäärä kerrottuna tilatun eristeen paksuudella. Näin laskutamme todellisen kuutiomäärän mukaan. Selluvillan kuutiopainossa on jonkin verran vaihtelua, koska raaka-aineena käytettävä sanomalehtipaperikin vaihtelee. Sanomalehtipaperissa on mukana kierrätyskuitua ja kuitu lyhenee kierrätettäessä. Jos mukana on paljon lyhyttä kuitua, se nostaa kuutiopainoa. Kun käytämme todelliseen kuutiotilavuuteen perustuvaa laskutusta, asiakkaalle ei tule yllätyksiä (verrattuna säkki-perusteiseen hinnoiteluun).

Hunton-puukuitueristeessä ei ole juurikaan laatuvaihtelua. Se valmistetaan aina tasalaatuisesta materiaalista, eli kuusipuuhakkeesta. Koska hakkeesta valmistettu eriste sisältää pitkiä kuituja, se myös kantaa huomattavasti paremmin. Näin ollen painuma on erittäin vähäistä, jopa alle 5%  Pienellä painumalla on suuri merkitys eristävyyden kannalta, koska kattotuolien vinosauvojen alle ei tule merkittävää painumaa. Laskutusperusteemme on sama myös Hunton-puukuiteristeitä käytettäessä, eli todellinen kuutiomäärä laskettuna neliöistä ja tilatusta eristepaksuudesta.

Yläpohjassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota räystäsalueeseen; haitalliset ilmavirtaukset täytyy ohjata pois eristeestä esim. tuulenohjainpahveilla. Näin toimien tuuli ei pääse jäähdyttämään yläpohja-eristeitä ja se myös estää villan lentämisen räystäslaudoille ja pihalle asennusvaiheessa